A G E N D A Cilia

A G E N D A

zie ook de speciale AGENDA-pagina

 Meldpunt
Veilig Verkeer

.Facebook

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Verkiezingsprogramma 2014-2018 vindt U hier

(Laatst bijgewerkt: 21 maart 2014)
Let op: Dit zal waarschijnlijk de laatste aflevering "oude stijl" zijn. Het Dagboek van Cilia is aangevuld t/m de Verkiezingsdag 19 maart jl.  Deze site gaat als historisch archief verder onder een nieuw webadres:  www.cda-hellevoetsluis.nl/oud/home.html
En dan nu het laatste bericht van deze webmaster:

Verkiezingen zijn voorbij.


Ja, het was spannend. Als CDA hadden we verwachtingen en hoop.
Wat als de campagne langer had geduurd? Wat als......?
We feliciteren natuurlijk eerst IBH: een klinkende overwinning. En daarna D66: dadelijk weer met 2 raadsleden in de nieuwe Raad. En VVD en PvdA hebben zich kranig staande gehouden vergeleken met de landelijke verschuivingen.
Maar als CDA deden we het ook goed. Net geen 3 zetels. En als "partijnummer"zijn we een plaatsje hoger geklommen op de ladder.
Wat zeggen deze verkiezingen voor Hellevoetsluis?
Ik zou zeggen: de inwoners zijn tevreden, maar willen graag zelfstandig blijven.
Of de kosten voor de burger laag moeten blijven (slogan van de VVD) of dat onderwijs en zorg meer prioriteit moeten krijgen (slogans van CDA en D66): ook hier lijken de inwoners te hebben gesproken.
Maar we hebben al voldoende analyses in de media gelezen en gehoord. Ik laat het hierbij. Ik zal de komende coalitiebesprekingen wel op de voet volgen. Gaat IBH weer verder met VVD? Of zal zich een kleine verschuiving naar links aftekenen?
De eerste zet moet komen van IBH. We wachten dus maar af.
En alle kiezers, maar vooral die op CDA gestemd hebben: Bedankt!
(Uw webmaster)

(Laatst bijgewerkt: 1 maart 2014)
De Campagne komt nu goed op gang  (zie ook de agenda).

Gelukkig schijnt de zon vaak: dan is het prettiger flyeren en folderen. En dan zijn de inwoners van Hellevoetsluis ook positiever gestemd. Al schijnt Uw webmaster de enige te zijn, die ca. 10% meer OZB moet betalen. Daar word je niet vrolijker van. Maar ja: CDA was ook wel voorstander: Liever de OZB omhoog dan de bibliotheek dicht. Dus ik zal niet klagen.
Dat is trouwens wel leuk: meerdere partijen beloven lagere lasten voor de inwoners. Dat kan helemaal niet, omdat het "landelijke" heeft bepaald, dat de Gemeente meer moet doen met minder geld.  Conclusie:  cultuur, zorg, ouderen, kinderen, veiligheid,.......worden het kind van de rekening.
Er valt gewoonweg niets te beloven!  De Gemeente zal moeite genoeg hebben om "het hoofd boven water" te houden. En daarvoor zijn krachtige bestuurders, en krachtige raadsleden nodig. Mensen die verstand van zaken hebben.  Maar die ook gevoel voor medemensen hebben. Niet het type van "als het economisch geen nut heeft: weg ermee!".
VuurtorenMaar we zullen wel zien op 19 maart. Ruim de helft van de inwoners gaat niet eens stemmen, zeggen de peilingen.  Gaat het de inwoners dan niets aan? De Jeugdzorg,  Voornesteijn,  de Bibliotheek, de Muziekschool, de  "noem maar op"? Gaat het in Hellevoetsluis dan alleen om de Museumkade met de Buffel en het Droogdok? O ja, en het Vestingpark?
Ik wens de inwoners van Hellevoetsluis een goede stemdag!
(Uw webmaster)

(Laatst bijgewerkt: 10 februari 2014)
De Raadsvergaderingen zijn weer begonnen

Zullen de huidige raadsleden pas-op-de-plaats maken? Of zullen ze nog belangrijke beslissingen nemen in de 2 maanden die ons nog resten van een Nieuwe Raad?
Er moet nog steeds geregeerd worden. En er staan belangrijke zaken op de agenda.
Een paar noemen?
- De Bestuurskrachtmeting en de Herindeling. Welk scenario gaat de Raad volgen?
- Kickersbloem-3: Hoe voorkomen we dat zwaar-bevuilende industrie daar toch komt?
- En niet te vergeten: de Participatiewet. Hoe gaat de Raad daarmee om?
Lees dus het Dagboek van Cilia, met vooral in week 4 en 5 belangrijke zaken.

En intussen begint de Campagne los te barsten. Lijsten zijn op 3 februari jl. ingeleverd en dus formeel. In totaal doen  6 partijen mee. PvdA en GroenLinks hebben een "verbinding" gesloten.  Een "linkse"alliantie?  Dan lijken we af te stevenen op 2 rechtse-, 2 linkse- en 2 middenpartijen.  Aan de kiezer op 19 maart a.s. welke kant ze op willen.
(Uw Webmaster)

(Laatst bijgewerkt: 2 februari 2014)
Meldpunt Veilig Verkeer

Er zijn verkeers-situaties in Hellevoetsluis, waar het CDA zich zorgen om maakt. Dit is vooral het geval, waar het schoolgaande kinderen betreft. Op veel plaatsen is de situatie onoverzichtelijk.
Vindt U dat ook?  Wij hebben een Meldpunt Veilig Verkeer aangemaakt. Zie het kader onder de Agenda in de linkerkolom.  Als U daarop klikt, komt U in een nieuwe pagina. Daar is een linkje naar het contactformulier.
We zijn nog bezig om U ook de mogelijkheid van "bloggen" te geven: U kunt een situatie beschrijven, en anderen kunnen dat lezen. 
Houdt onze website dus in de gaten!
(Uw Webmaster)


Het nieuwe Verkiezingsprogramma 2014-2018 vindt U hier  (op de link of het plaatje klikken)
Het programma 2010-2014 is nog te lezen onder deze link.
Let op: sommige browsers bevatten een eenvoudige pdf-reader, die vanb het programma de inhoudsopgave niet weergeven. Kijk of U in dat geval een aparte add-on moet installeren.

Program

(Laatst bijgewerkt: 20 januari 2014)
De campagne voor de GR2014 gaat van start!

De Kandidatenlijst is formeel! Het Verkiezingsprogramma is klaar, en naar de leden gezonden. A.s. vrijdagavond (24 januari) gaat de Campagne echt van start: om 19u30 in Cafe de Buren in de Kerkstraat.
Dan zal onze voorzitter het  Verkiezingsprogramma ook officieel presenteren.
Ik hoop veel leden en belangstellenden te zien, die avond. Het kan een gezellige, maar zeker ook inspirerende avond worden.
En houdt ook onze facebook-pagina in de gaten!
(webmaster Ger Verkoijen)

(Laatst bijgewerkt: 16 januari 2014)
Het oude jaar is afgesloten, het nieuwe jaar is begonnen

Twee maanden zitten er tussen mijn vorige en dit bericht. Wel wat lang. Maar we hebben bij het CDA niet stilgezeten.
Wel ben ik vergeten alle lezers een Nieuwjaarswens te sturen.  Is er bij ingeschoten. Maar hier komt hij alsnog:
Kerst
Dan iets over het Dagboek van Cilia. Dat is bijgewerkt: week 46 t/m 52 staan er nu ook bij. Dat waren soms korte, soms lange weken. Soms rommelig, dan weer snel en duidelijk. Waar belangrijke items de revue passeerden, zoals:

  • de 3 decentralisaties
  • verordening WMO Hellevoetsluis 2014
  • Bestuursrapportage
  • Metropoolregio
  • Schuldhulpverlening
  • extra bedrag voor de Voedselbank uit het "overschot op een rekening"

Het wordt nog een hele klus om dat allemaal te lezen. Maar toch is het de moeite waard, want het maakt duidelijk waar het CDA voor staat. En welke problemen we met de Decentralisaties op ons af zien komen (en dan hebben we het maar even niet over de Metropoolregio). 
Het nieuwe Gemeentebestuur krijgt na maart a.s. veel op haar bord. Laten we hopen, dat de Hellevoetse kiezers zich bewust zijn van de druk, die op de nieuwe raadsleden komt te liggen.  En dat de inwoners blijk geven van hun waardering voor deze "......baan".

Het volgende web-bericht kunt U al snel verwachten: DE VERKIEZINGEN.
De Kandidatenlijst is klaar en goedgekeurd, het Verkiezingsprogramma is "drukgereed", en de Campagne wordt op 24 januari a.s. geopend in de Kerkstraat. Lees ook het Plaatselijk Nieuws in "Groot-Hellevoet" en de "Hellevoetse Post".
Blijf ons volgen op deze site, en op facebook:  cdahellevoetsluis
Facebook
(webmaster Ger Verkoijen)

(Laatst bijgewerkt: 17 november 2013)
ALV, Amendementen en Moties, Begroting voor komende jaren, enz.

De Algemene Leden Vergadering met Kandidatenlijst en Verkiezings-Program, maar ook lange discussies in de Raad: Begroting 2014-2018, Moties/Amendementen voor Veilig-Fietsen-Stallen, ICT en Kickersbloem, en natuurlijk de Discussie over de Bestuurskractmeting.
Ja (of eigenlijk: nee), we zitten niet stil bij het CDA.Cilia
1. ALV: op een goed bezochte ledenvergadering werd de Lijsttrekster gekozen: Cillia Meerman. Hulde!  Cilia werd ook in de bloemetjes gezet.
 
2. Daarna volgde de kandidatenlijst: Met 2 jongeren op de advieslijst (Jelle en Andrei) besloten de leden hen hoog op de lijst te plaatsen. Uiteindelijk werden  de eerste 4 plaatsen: Cilia, Jelle, Johan en Andrei. Waardoor we "plots" de jongste kandidatenlijst van heel Hellevoetsluis hebben!! Kandidaten  Met nog heel veel inhoudelijke kennis en kunde van Cilia en Johan.(vlnr Andrei Vreeling, Jelle Rijkeboer, Cilia Meerman en Johan Lubbers)

3. Het concept-verkiezingsprogramma werd besproken. Enige op- of aanmerkingen worden meegenomen en mogelijk verwerkt. Met dank aan de program-commissie.

4. En dan de Raad. Het waren de weken van de Begroting voor de Nieuwe Raad, altijd interessant. Wat wil de huidige Raad dat de nieuwe Raad gaat doen? Het is zoiets als "over je graf heen regeren".  Lees het Dagboek van Cilia, en merk op:  Het CDA stemde voor het eerst in jaren in met de begroting. Heeft dat met varkentjes te maken?Spaarvarken
Maar ook de Bestuurskrachtmeting, het Veilig-Fietsen-Stallen en een onbegrijpelijk hoog bedrag voor ICT (computers en zo) wordt besrpoken. 
Enfin, voldoende leesvoer voor de koude, stormachtige avonden.
En mocht U er geen genoeg van krijgen" WIJ ZITTEN OOK OP FACEBOOK!facebook (www.facebook.com/cdahellevoetsluis)
(Uw webmaster)

(Laatst bijgewerkt: 6 november 2013)
Nieuwe leden, een goede advieslijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen en een (concept-)verkiezingsprogram dat alom reeds geprezen wordt.

Ja, we zitten niet stil. Van andere Politieke Partijen is al het een en ander vernomen, het CDA gaat rustig verder op de ingeslagen weg. December vorig jaar is de koers uitgezet. Wij laten ons niet gek maken.
Maar zo hebben we nu 2 nieuwe leden mogen verwelkomen:  Andrei Vreeling, misschien bij U bekend als (ik moet een beetje voorzichtig zijn, maar ere wie ere toekomt)  mede-oprichter en oud-secretaris van de Hellevoetse Jongerenraad. Enthousiast, actief, politiek geschoold ondanks zijn 21 jaar (over 3 weken).  En Corrie van der Sande, een bekende binnen de Hellevoetse Politiek. Inderdaad, overgekomen van een partij waarmee het CDA in Hellevoetsluis toch wel een goede band en samenwerking heeft opgebouwd op belangrijke punten als zorg en scholen.  Kijk alleen al naar de gezamenlijke moties en amendementen van de afgelopen 3 jaar.
Op maandag 11 november zullen de leden van het CDA praten over de Advieslijst. Dat zal resulteren in een goede Kandidatenlijst voor de Gemeenteraads-verkiezingen van maart 2014.
Dan zal tevens commentaar van de CDA-leden op het Verkiezingsprogramma besproken worden. Hopelijk een levendige discussie. Zodat het CDA de Hellevoetse burgers kan laten zien waarvoor zij staan.
FacebookIntussen heeft Jelle Rijkeboer, hoog op de advieslijst, een facebookpagina aangemaakt. Voor leden, maar ook voor vrienden. Iedereen zal het laatste nieuws van het CDA in Hellevoetsluis ook daarop kunnen volgen. U vindt de pagina onder de link.

Laatst bijgewerkt: 23 oktober 2013)
Buiten heeft het flink gestormd, nu is het weer rustig. Zo ook in de Gemeenteraad. Windstil weer, dus storm op komst?
Een fractievoorzitter, die aan haar kaak wordt geholpen: Kan dat wel in roerige tijden? Gelukkig hebben de andere raadsleden zich rustig gehouden, zodat Cilia weer wat opknapte.  Lees over dit en andere wetenswaardigheden in haar Dagboek.
Alle politieke partijen in Hellevoetsluis hebben zich intussen kunnen beraden op de vraag, of ze aan de GR2014 zullen meedoen. Het (b)lijkt, dat de SP heeft afgehaakt. Jammer. En PVV doet niet mee (daar laat ik mij niet over uit).  Dat betekent, dat de 2 grootste politieke stromingen in Nederland (sorry, dat heeft Maurice de Hond zo bepaald) niet meedoen. Wat doen LijstvanBalen en Meijers/Brandt? Kan de commotie bij de PvdA bijtijds gesust worden?
Met de wat moeilijke samenwerking tussen IBH en VVD vanwege Kickersbloem3 kan het een leuke verkiezingst(r)ijd worden op 19 maart 2014. Of zal tegen die tijd de wereld er al weer heel anders uitzien?
Daarbij opgeteld, dat de Bestuurskrachtmeting gunstig heeft uitgepakt voor Hellevoetsluis, is er hoop voor de toekomst voor de burgers. Misschien wat minder voor de Burgemeester?
Ook het CDA heeft intussen niet stilgezeten: het concept-Verkiezingsprogramma is gereed, het Bestuur heeft de Advieslijst opgesteld en op 11 november a.s. zal de Algemene Leden Vergadering eea. bespreken en vaststellen. Met een beetje geluk zullen wij kunnen spreken van "verjonging", al is het nog pril.
Zodra er meer naar buiten kan komen, zal ik daar zeker wat over vertellen.
Rest me nog te wijzen op de goede bijeenkomst, georganiseerd door het Federatief Bestuur CDA-Voorne-Putten op 14 oktober jl. De veranderingen in de zorg komen er echt aan en hopelijk wordt dit als een mogelijkheid tot verbetering opgepakt. De presentatie van Jan de Vries vindt U onder de klik.
En dan sluit ik nu af met een kleine foto-impressie van die avond:
Mona Mona 2SjoelJanJan-2Mona-3

Kijk daarboven eens.....                           Waar precies?

Cadeau Catering
Cadeautje voor Mona en Jan                      De Dames van de Catering

(Laatst bijgewerkt: 2 oktober 2013)
Het Raadswerk is weer begonnen. En hoe!
Misschien heeft U er al over gelezen in de lokale kranten?
De lokale partijen in de Gemeenteraad hebben er weer een paar woelige weken op zitten.
Het Dagboek van Cilia beschrijft de standpunten en beweegredenen van het CDA.
Dus het laatste nieuws over:
- Kickersbloem-3:   VVD versus IBH? Wie krijgt de bal toegespeeld? Resulteert ordinaire ruzie in een verlies voor de Gemeente, dus voor de inwoners, van ettelijke miljoenen?
-  Metropoolregio:   Wat bestuurlijke vernieuwing? Weer zo'n tussenlaag?
-  WMO- Beleidsplan
vindt U op het daar.

(Laatst bijgewerkt: 28 september 2013)
Uitnodiging aan CDA-leden en Belangstellenden

                                   Mona

Zoals eerder meegedeeld komt Mona Keijzer (CDA-2e Kamerlid) samen met Jan de Vries (CDA-oud  2e Kamerlid) op maandag 14 oktober naar ons eiland. 
De discussie-avond wordt gehouden in de Sjoel in Brielle. Zaal open om 19u00.
Het Persbericht en de Uitnodiging vindt U door op de betreffende link te klikken.


(Laatst bijgewerkt: 27 juli 2013)
Vuurwerk in de Gemeenteraad, Lange Vergaderingen, een CDA-Barbecue en vakantie. 

Het was nog even spannend, zo vlak voor het zomerreces. Die spanning, en daarmee het vele en drukke werk voor de raadsleden, begon al in juni, en heeft tot half juli geduurd. U kunt natuurlijk alles lezen op het Dagboek van Cilia, maar ik wil een korte samenvatting proberen te geven:
Week 24: Discussie over Metropoolregio en Welplaat; Motie Ziekenhuis Spijkenisse
Week 25: Discussie Integraal Huisvestingsplan en de Fusie Scholen
Week 26: Discussie Peuterspeelzalen-Beleid en Rapport Burgemeester
Week 27: Amendement Instroompunt Wateringe en Motie van Afkeuring
Week 28: Discussie Kickersbloem en Zomernota, Amendement en Motie Metropoolregio.
Inderdaad, veel zaken waar uiterst ge-emotioneerd over gesproken is. Toch blijkt soms de kennis ietwat te ontbreken bij sommige raadsleden. Of zijn ze misschien kort van geheugen? (zeg ik het netjes?).

Zo kon het reces eerst op 13 juli beginnen. De raadsleden hebben de vakantie wel verdiend.
Maar vlak voor aanvang van het reces hebben de CDA-Fracties en -Bestuursleden op 6 juli weer een geslaagde (uit eigen zak betaalde) zomerBBQ gehouden in Vierpolders. Onderstaand een impressie:
BBQ1BBQ2

(Uw Webmaster)


Al met al: de zomer begint dit jaar wat later, maar het kan nog een hete zomer worden.
We houden U op de hoogte!
(Uw webmaster)
Reageren kan: zie de contactpagina.
reageren mag, graag zelfs, via het contact-knopje bovenin)